فروش شاه طوطی رام و دستی

توضیحات

فروش شاه طوطی فوق العاده رام و دستی

نژاد جنسیت رنگ انرژی تاریخ تولد
طوطی سبز نر سبز رام و دستی و بازی گوش دوسال

تصاویر

فروش شاه طوطی رام و دستی
  • فروش شاه طوطی رام و دستی

تعداد بازدید آگهی : 8820 بار